ORLEN News – Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKN ORLEN

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Polskim Koncernie Naftowym ORLEN działa od 1 sierpnia 1972r. Powołany został wtedy przez kierownictwo Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych pierwszy Zarząd Klubu HDK PCK „Petrochemia”. W pierwszym roku działalności do klubu przystąpiło 20 członków, którzy oddali 20 litrów krwi. W 2017 roku nastąpiła reaktywacja działalności, co spowodowało wzrost liczby członków oraz ilość chętnie oddawanej krwi.

Leave a Reply