Orlen News – Porozumienie współpracy ORLEN Laboratorium z Politechniką Warszawską, Filią w Płocku

ORLEN Laboratorium wraz z Politechniką Warszawską Filią w Płocku będzie kontynuował współpracę. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 20 kwietnia br. Celem porozumienia jest rozszerzenie współpracy poprzez m.in. realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych,możliwość odbywania praktyk oraz realizację prac dyplomowych.

Leave a Reply