Orlen News – Sokoły wędrowne

Sokoły wędrowne na terenie Zakładu Petrochemicznego w Płocku są od wielu lat. Jak się tam znalazły, kto się nimi opiekuję i jakie zwierzęta zamieszkują zakład rafineryjny i okolice? Wszystkie odpowiedzi na pytania w najnowszym wydaniu ORLEN NEWS.

Leave a Reply