ORLEN News – zeroemisyjna energetyka

Polski Koncern Naftowy ORLEN oraz Synthos S.A podpisały porozumienie, które ma na celu rozwój i wdrożenie zeroemisyjnych technologii jądrowych. Ta realizacja wpisuje się w strategiczny cel Koncernu, jakim jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku i zapewnienie poprawy bezpieczeństwa energetycznego całego kraju.

Leave a Reply