Wiadomości z Regionu Mazowieckiego 15.01.2021

Wiadomości z Regionu z Mazowieckiego:
– plany inwestycyjne samorządu Mazowsza dla subregionu płockiego,
– nowa droga w Wilcznej,
– 52 mln dla subregionu ostrołęckiego w 2021 roku.

Leave a Reply