Wiadomości z Regionu Mazowieckiego 17.10.2020

Wiadomości z Regionu Mazowieckiego, a w nich:
-Unia Europejska pomaga – Samorząd województwa kupuję środki dla szpitali,
– Europejski Komitet regionów murem za Mazowszem,
– zdrowy urzędnik, bezpieczny urząd,
– samorząd Mazowsza doposaża OSP,
– cenne zabytki z subregionu Radomskiego i powiatu grójeckiego.

Leave a Reply