Czyściec – Z Pytaniem o Wiarę – Ks. Grzegorz Zakrzewski i o. Marcin Kowalewski CMF

Śmierć jest jedną z rzeczy ostatecznych czekających człowieka. Nauka Katolicka mówi o czyśćcu. Czym on jest? Jakie są podstawy biblijne i teologiczne tej nauki? Wreszcie jaki jest zakres działania dusz czyśćcowych? O życiu w czyśćcu w kolejny odcinku „Z pytaniem o wiarę”.

Zapraszamy do słuchania

Leave a Reply