Kolumna Słowa (20.06.)-J 1,19-34

By 20 czerwca, 2019 3 lipca, 2019 Kolumna Słowa

J 1,19-34 Spadnie z Janem Chrzcicielem, to podróż nad Jordan w pobliże Morza Martwego i doświadczenia śmierci. Jest to spotkanie z tym momentem życia w którym Jezus chce nas z niej wyrwać.Dzięki temu Słowu zadamy sobie pytanie, czy w ogóle chcemy się tą prawdą zainspirować. A wszystko to oczywiście dokonuje się dzięki światłu Ducha Świętego.

Leave a Reply