Kolumna Słowa – J 8,1-11 (30.05)

By 30 maja, 2019 3 lipca, 2019 Kolumna Słowa

Kobieta cudzołożna z Ewangelii Jana w późniejszej tradycji utożsamiona z Marią Magdaleną, to osoba w której wielu z nas może się odnaleźć. Zobaczymy, że Jezus patrzy z miłością nie tylko na nią, ale także na tych, którzy stali z kamieniami w rękach. Zaprasza do słuchania, żeby odkryć także, kto jest największym przegranym tego opowiadania.

Leave a Reply