Kolumna Słowa- ks. Grzegorz Zakrzewski Rozważania nad Ewangelią Marka – Mk 3,13-19

Mk 3,13-19

Wybór Apostołów dokonuje się na górze, co podkreśla tajemnicę pewnego współdziałania Boga z człowiekiem po pewnej drodze na szczyt. Jezus wybiera, ale pod szczytem zostają także Ci, którzy nie zostali wybrani. Czy byli gorszymi uczniami? A może mamy się zgodzić, że Bóg ma dla nas czasem inne powołanie. Niemniej Bóg w ramach wspólnoty apostołów zostawia nam piękny dar, ale czasem koryguje coś w naszym wnętrzu przez tak prozaiczną rzecz jak imię lub przydomek. Usiądź w tym Słowie i posłuchaj.

Leave a Reply