Kolumna Słowa- Mk 1, 9-11 (12.09)

By 12 września, 2019 Kolumna Słowa

Mk 1,9-11 Poznać tożsamość Jezusa to największy dar, dlatego Bóg nam to dziś przypomina i objawia jako głos z nieba. Bóg chce przez to otworzyć dla nas Swoje serce, tak jak otworzył niebiosa i powiedzieć, żebyśmy weszli do relacji z Nim w tym, co najintymniejsze.

Leave a Reply