Kolumna Słowa – Mk 1,2-8 (05.09)

By 5 września, 2019 6 września, 2019 Kolumna Słowa

Doświadczenie Jana, to doświadczenie człowieka, który pomaga i wspiera w dojrzewaniu do odkrycia własnej grzeszności. Jest to trudne, ale potrzebne, aby stać się uczniem Jezusa w pełni. Bóg w tym nie zostawia nas samych, ale pragnie nam ciągle okazywać miłosierdzie. O tym między innymi mówi nam ta Ewangelia.

Leave a Reply