Kolumna Słowa Mk 2,23-28 – (21.11)

By 21 listopada, 2019 Kolumna Słowa

Mk 2,23-28

Niedziela to dzień poświęcony Panu i o tym należy przypominać, szczególnie dziś. Bóg jednak ponad Prawem Starego Przymierza stawia miłość i wrażliwość na drugiego człowieka. Czyni to, gdyż chce zaspokoić w nas wszelkie głody, tak abyśmy mieli życie w obfitości. Niech Bóg nakarmi nas swoim Słowem także przy kolumnie.

Leave a Reply