Kolumna Słowa Mk 3,31-35

Mk 3,31-35

Rozumieć wagę słuchania i rozważania Słowa Bożego oraz jego głoszenia to znaczy stać się krewnym Jezusa. Wzorem dla nas jest tutaj Maryja, która przychodzi do Boga z otwartym sercem. Warto zadać sobie pytanie jak ja przychodzę słuchać Pana. Więcej w rozważaniu.

Leave a Reply