Kolumna Słowa Mk 4,1-20

Mk 4,1-20

 Moje serce może być rolą, jeśli będzie w niej Słowo Boga, albo ugorem jeśli nie pozwolę Słowu aby we mnie wzrastało. Bóg w tym zasiewaniu jest niezwykle hojny. Przypomnienie proroka Izajasza każe nam się jednak zastanowić, czy nie jesteśmy głusi na Słowo. Zachęcam do konfrontacji z tym tekstem.

Leave a Reply