Kolumna Słowa – Mk 5,35-43

Mk 5,35-43

Zapraszam do Słowa, które uczy nas dziś nie poddawać się większości oraz zgody na to, że czasem nie będziemy wybrani. Godność tę mamy przede wszystkim poprzez doświadczenie Dzięcięctwa Bożego i wyrwania ze śmierci jaką jest grzech. W tym wszystkim Bóg ciągle chce nas karmić.

Leave a Reply