Komentarz do ewangelii Marka 10, 1-16 – ks. Grzegorz Zakrzewski, Kolumna Słowa

Mk 10,1-16
Temat małżeństwa często pojawia się w dyskusjach, także Jezusowych. Nasz Pan chce pokazać Bożą logikę i jako Pedagog prowadzi uczniów i faryzeusza właściwą drogą. Pozwólmy, żeby był także naszym pedagogiem.

Leave a Reply