Komentarz do ewangelii Marka 10, 17-31 – ks. Grzegorz Zakrzewski, Kolumna Słowa

Mk 10,17-31
Pieniądze i bogactwo są tematem często podejmowanym nie tylko w gazetach, ale także na kartach Pisma Świętego. Jezus uczy nasz wszystkich jak właściwie korzystać z dóbr materialnych. Jak pokazuje Ewangelia praktyka jest jednak trudna i wymagająca.

Leave a Reply