Komentarz do ewangelii Marka 10, 32-45 – ks. Grzegorz Zakrzewski, Kolumna Słowa

Mk 10,32-45

Krzyż jest nieodłącznym elementem życia i codzienności. Ludzka natura zraniona grzechem bardziej będzie pragnęła jednak władzy niż cierpienia. Relacja z Jezusem zmienia tę logikę, uczy przyjmowania cierpienia i mądrości władzy.

Leave a Reply