Komentarz do ewangelii Marka 10, 46-52 – ks. Grzegorz Zakrzewski, Kolumna Słowa

Mk 10,46-52
Człowiek jest wielką tajemnicą jak Jerycho. Będzie w nim bardzo wiele sprzeczności i przeciwności, jak w Bartymeuszu. Okazuje się jednak, że mogą być one błogosławieństwem. Pytanie jest nie o przeciwności, a o szczerości mojej decyzji pójścia za Jezusem.

Leave a Reply