Komentarz do ewangelii Marka 11,12-19 – ks. Grzegorz Zakrzewski, Kolumna Słowa

Mk 11,12-19
Jezus odczuwając głód pokazuje nam głębszą ideę, nie tylko jedzenia, ale także miłości. Pragnie żebyśmy nie tylko nosili liście wiary, ale też wydawali owoce miłości. Gdy ich brak, zrobi wszystko, aby poruszyć nasze serca do miłości i relacji z innymi.

Leave a Reply