Komentarz do ewangelii Marka 11,20-26 – ks. Grzegorz Zakrzewski, Kolumna Słowa

Mk 11,20-26 Bóg pokazuje przez uschły figowiec swoją siłę i moc, a jednocześnie zaprasza nas do modlitwy i ufności. Tylko przylgnięcie do Jego serca oraz szczere przebaczenie otworzą nasze wnętrze na przyjęcie łaski i mocy Jezusa.

Leave a Reply