Komentarz do Ewangelii Marka 6, 1-6 – Ks. Grzegorz Zakrzewski – Kolumna Słowa

Mk 6,1-6 W dzisiejszym rozważaniu Bóg zaprasza nas do źródeł i doświadczeń domowych pokazując, że może mówić nawet przez trudnych ludzi. Uczy nawet znoszenia szyderstwa i stawiania granic. Wszystko po to, abyśmy nie zgubili wiary.

Leave a Reply