Komentarz do Ewangelii Marka 6, 14-29 – Ks. Grzegorz Zakrzewski – Kolumna Słowa

Mk 6,14-29
Śmierć Jana Chrzciciela to obraz jaki czeka Jezusa i Jego uczniów. Ta historia to również opowieść o grzechu, który powoli zjada człowieka. Zachęcam do słuchania Ewangelii, aby nie zabić w sobie sumienia jak Herod.

Leave a Reply