Komentarz do Ewangelii Marka 6, 30-44 – Ks. Grzegorz Zakrzewski – Kolumna Słowa

Mk 6,30-44

Zachęcam do słuchania kolejnego odcinak, choć jak dziś zobaczymy, samo słuchanie jest trudem. W tej drodze mamy odnaleźć pustkę, w której Bóg będzie działał jako Pasterz. W tym pasterzowaniu chce On się posługiwać także nami, tak jak zaprosił do tego apostołów.

Leave a Reply