Komentarz do Ewangelii Marka 6, 45-52 – Ks. Grzegorz Zakrzewski – Kolumna Słowa

Mk 6,45-52

Jezus nie zatrzymuje się na cudzie rozmnożenia chleba, ale zaprasza nas głębiej, nawet jeśli łączy się to z jakąś stratą. Zaprasza nas do Betsaidy, do miejsca które w nas nie chce się nawrócić. On, Jezus jest Panem całej tej sytuacji i On zna najlepszy czas na interwencje.

Leave a Reply