Komentarz do Ewangelii Marka 6, 53-56 – Ks. Grzegorz Zakrzewski – Kolumna Słowa

Mk 6,53-56

Przychodzi czas spokojnego głoszenia Ewangelii od miejsca do miejsca. Bóg chce  nam głosić Ewangelię po to, abyśmy Go poznali i odkryli w Nim Zbawiciela.

Leave a Reply