Komentarz do Ewangelii Marka 6, 7-13 – Ks. Grzegorz Zakrzewski – Kolumna Słowa

Mk 6,7-13

Bóg chce posługiwać się człowiekiem w przekazywaniu Ewangelii, i zaprasza każdego z nas do tego dzieła. Przez to orędzie czyni nas wolnym od złego ducha i każdego z nas wzywa do walki duchowej. Szanuje nawet naszą odmowę. Zachęcam do słuchania.

Leave a Reply