Komentarz do Ewangelii Marka 7, 14-23 – Ks. Grzegorz Zakrzewski – Kolumna Słowa

Mk 7,14-23
Bóg po raz kolejny nas przywołuje, gdyż chce być naszym Pasterzem. Czy Mu na to pozwolimy? W tym przywołaniu pokazuje nam nasz grzech, a jako pierwszy z nich wymienia złe myśli. Słuchanie Jego słowa w domowym zaciszu będzie nas jednak oczyszczać.

Leave a Reply