Komentarz do Ewangelii Marka 7, 31-37 – Ks. Grzegorz Zakrzewski – Kolumna Słowa

Mk 7,31-37

Słuchając Słowa widzimy, że Bóg często nie prowadzi nas najkrótszą drogą, ale drogą, która jest dla nas najlepszą. Pragnie otworzyć nasze serca, abyśmy potrafili komunikować się z ludźmi. Pozostaje jednak pytanie, czy potrafię się tym wszystkim zachwycić?

Leave a Reply