Komentarz do Ewangelii Marka 8,1-9 – Ks. Grzegorz Zakrzewski – Kolumna Słowa

Mk 8,1-9

Jezus nie dzieli ludzi, ale zaprasza nas, żebyśmy jak On we wszystkich widzieli tych, którzy potrzebują Ewangelii. Chce nas karmić, do syta i stawia pytanie czy my się karmimy mówiąc jednocześnie, że abyśmy się najedli potrzebujemy czasu. Zachęcam do słuchania.

Leave a Reply