Komentarz do Ewangelii Marka 8,10-21 – Ks. Grzegorz Zakrzewski – Kolumna Słowa

Mk 8,10-21

Znaki nie zmieniają naszej relacji do Boga i ludzi, zmienia je doświadczenie miłości. Stąd pytanie, czy w nas jest kwas miłości i czy zła i egocentryzmu. Na szczęście Jezus cały czas walczy o nas. Zachęcam do słuchania.

Leave a Reply