Komentarz do Ewangelii Marka 8,27-30 – Ks. Grzegorz Zakrzewski – Kolumna Słowa

Mk 8,27-30

Cezarea Filipowa to szczególne miejsce w historii opowiadania Ewangelicznego. Ważne, żeby podjąć drogę, w której Bóg będzie wyjaśniał ważne prawdy, odkrywał pragnienia i zadawał pytania. A wszystko po to, żeby odnaleźć prawdziwego Mesjasza.

Leave a Reply