Komentarz do Ewangelii Marka 8,31-33 – Ks. Grzegorz Zakrzewski – Kolumna Słowa

Mk 8,31-33

Krzyż to jedne z elementów jaki będzie na naszej drodze wiary, a jak zobaczymy, Jezus mówi nam o nim zupełnie otwarcie. W tych trudnościach Bóg chce się jednak nami opiekować, a czyni to poprzez Słowo. Zostaje pytanie, czy w tym wszystkim pójdę za Bogiem, czy stanę się jego przeciwnikiem jak Piotr.

Leave a Reply