Komentarz do ewangelii Marka 9, 38-50 – ks. Grzegorz Zakrzewski, Kolumna Słowa

W dzisiejszym fragmencie radykalizm łączy się z tolerancją, osobista świętość ze słabością, Boża wszechmoc i ludzka kalkulacja. Niech Słowo prowadzi nas, żebyśmy potrafili podejmować mądre, Boże decyzje.

Leave a Reply