Komentarz do Ewangelii Marka 9,1-8 – Ks. Grzegorz Zakrzewski – Kolumna Słowa

Mk 9,1-8

Dzisiejszy fragment nie tylko zaprasza nas na górę, ale także zadaje pytanie o moją wizję Królestwa Bożego. Jezus na górze zdaje się przewyższać wszystkie królestwa i dobra tego świata. Pytanie tylko, kiedy będziemy w stanie je odkryć.

Leave a Reply