Komentarz do Ewangelii Marka 9,14-29 -ks. Grzegorz Zakrzewski – Kolumna Słowa

Droga uzdrowienia i uwolnienia opętanego chłopca stawia nas przed pytaniem o zaufanie Bogu, przyjęcie bezwarunkowo jego pomocy i jego wyciągniętej dłoni. Jest to droga odejścia od własnej mądrości, ale tez postów i wyrzeczeń. Zachęcam do słuchania.

Leave a Reply