Komentarz do Ewangelii Marka 9,30-37 -ks. Grzegorz Zakrzewski – Kolumna Słowa

Mk 9,30-37 Jezus po raz kolejny pokazuje, że przeszedł już do innego etapu nauczania. Znów mówi o trudach i cierpieniu. Niech to Słowo pomoże nam odkryć, gdzie dziś jesteśmy: przy Jezusie czy przy własnych pragnieniach, lekach i chęci panowania. Niech Słowo nas prowadzi.

Leave a Reply