Komentarz do Ewangelii Marka 9,9-13 -ks. Grzegorz Zakrzewski – Kolumna Słowa

Mk 9,9-13
Chrześcijaństwo nie jest tylko doświadczeniem modlitwy i kontemplacji, ale czasem zejściem do z góry do codziennych zmagań i obowiązków. Wiążą się z tym także intelektualne poszukiwania wiaty o trutych mówi dzisiejszy fragment Ewangelii.

Leave a Reply