Kolumna Słowa Mk 3,7-12 – (05.12)

By 5 grudnia, 2019 7 grudnia, 2019 Kolumna Słowa

Mk 3,7-12

Odejście nie zawsze jest ucieczką, a czasem bywa oznaką władzy i autorytetu. Tak jest z Jezusem. Uczniowie i tłum widzą to, dlatego podążają za Jezusem. Jednak Jezus jest w łodzi, gdyż chce pokazać, że nie zawsze trzeba być nadmiernie bisko i że czasem może to być niszczące. Niemniej właściwe odczytanie gestów i słów Jezusa prowadzi do wiary i służby. Zachęcam do słuchania, aby uczyć się wiary, a potem służyć.

Leave a Reply