Mazowsze.Powiat.Płock – Tomasz Kominek

O dofinansowaniach, które trafią do samorządów, Domów Pomocy Społecznej i Ochotniczych Straży Pożarnych rozmawiamy w kolejnym Mazowsze.Powiat.Płock z Tomaszem Kominkiem, dyrektorem płockiej delegatury urzędu marszałkowskiego.

Leave a Reply