Podróż do… Blackfoot – Indianie

Śladami rdzennych mieszkańców Kanady.

Leave a Reply