Powiat Płocki Dobrze Ułożony – gość Marcin Błaszczyk

W programie gościem jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku Marcin Błaszczyk. Rozmawiamy o powiatowej radzie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Leave a Reply