Powiat Płocki Dobrze Ułożony – Lech Dąbrowski

W programie gościem jest Przewodniczący Radu Powiatu Płockiego – Lech Dąbrowski. Podsumowujemy rok 2019 jaki był dla rolnictwa, sadownictwa i ogólnie całego powiatu płockiego. Mówimy także o uchwalonym budżecie i planach na 2020 rok.

Leave a Reply