W Świetle Prawa – bezpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zostało wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Zadanie to jest zupełnie odrębne od działań Rzecznika Konsumentów i nie pokrywa się z jego zadaniami. Właśnie na temat nieodpłatnej pomocy prawnej porozmawiamy z Rzecznikiem Konsumentów – Izabelą Prądzyńską.

Leave a Reply