W Świetle Prawa – choroby zawodowe i wypadki przy pracy

Choroba zawodowa to choroba zawarta w wykazie chorób. Musi być spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub wywołana sposobem wykonywania pracy, i właśnie o chorobach zawodowych ale i także o wypadkach przy pracy rozmawiamy w dzisiejszym odcinku z adwokat Agnieszką Wawrocką.

Leave a Reply