W Świetle Prawa – egzekucja

Postępowanie egzekucyjne to temat dzisiejszego spotkania. Najlepiej w ogóle nie dopuszczać do sytuacji, w której powstaje konieczność sądowej lub administracyjnej egzekucji należności, ale w życiu różnie się układa. O sprawach egzekucyjnych rozmawiamy z adwokat Żanetą Jankowską – Łada.

Leave a Reply