W Świetle Prawa – uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem

Warto pamiętać, iż kontakty z dzieckiem są niezależne od władzy rodzicielskiej. W praktyce oznacza to, że rodzic ma prawo do kontaktowania się z dzieckiem nawet, jeżeli został on pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jak prawidłowo uregulować kontakty rodzica z dzieckiem, opowie nam adwokat – Magdalena Podleśna.

Leave a Reply