W Świetle Prawa – zadania i działanie Rzecznika Praw Konsumenta

Zgodnie z obowiązującym prawem, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Natomiast w sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów i właśnie o ich zadaniach i działaniach rozmawiamy z Izabelą Prądzyńską – Miejski rzecznik praw konsumenta w Płocku.

Leave a Reply