W Świetle Prawa – zniesławienie, znieważenie

Odpowiedzialność za zniesławienie i zniewagę może mieć zarówno cywilny charakter, jak i prawnokarny. Na gruncie prawa karnego przestępstwa zniesławienia i zniewagi uregulowane zostały odrębnie w art. 212 k.k. oraz 216 k.k. Tym, co je łączy, to niewątpliwie dobro prawe jakim jest w tych przypadkach dobre imię oraz cześć, stanowiące istotny element dóbr osobistych człowieka. Gościem w tym odcinku ,,W Świetle Prawa” jest adwokat Olga Kowalska.

Leave a Reply